Småkraft får högsta hållbarhetsbetyg för fjärde året i rad

Publisert:

Bergen, 23 oktober 2023

Småkraft har återigen korats till branschledande i GRESB:s årliga genomgång av företags ESG-arbete och -rapportering. Med 5 av 5 stjärnor och enastående 98 poäng av 100 möjliga, är Småkraft bäst av alla jämförbara vattenkraftsproducenter internationellt och bland de bästa 10 procenten av alla infrastrukturbolag.

Småkraft handlar om att skapa långsiktiga värden, i samklang med klimatet, naturen och närmiljön. Vi satte tidigt målet om att bli ”bäst i klassen” på hållbarhet och har arbetat systematiskt med att inkludera hänsyn till klimat, miljö och det sociala i allt vi gör. Ribban höjs ständigt och vi får hela tiden fler krav och förväntningar. Därför är det extra glädjande att se att vi lyckas leverera på toppnivå år efter år, säger Terje Vedeler, verkställande direktör på Småkraft AS.

Småkraft skapar värden och visar vägen för resten av branschen för förnybar energi

Småkraft har nu 225 småskaliga vattenkraftverk över hela Norge och Sverige som skapar förnybar energi i enhet med naturen och lokalsamhällena. I Norge samarbetar bolaget med över 900 lokala markägare som äger älvarna. Småkrafts samarbetsmodell gav markägarna direkta utbetalningar på över 180 miljoner norska kronor under 2022. Den samlade kedjeeffekten i norska kommuner låg på 754 miljoner kronor.

– Att producera förnybar energi är ett viktigt samhällsuppdrag. Det måste vi lösa i samklang med naturen och lokalmiljön. Vi vill ständigt utvecklas för att hitta mer hållbara lösningar, men även rapportera mesta möjliga öppenhet om hur vi arbetar och resultaten vi skapar. Det mest glädjande med årets pris är att se att nivån i hela branschen har höjts avsevärt. Vi ska fortsätta i den riktningen, avslutar Vedeler.

Vattenkraft är den form av energiproduktion med lägst klimatutsläpp över hela kraftverkets livslängd, jämfört med de flesta andra former av kraftproduktion. Småkraft har under de senaste åren stärkt arbetet med att reducera naturingreppen och skydda den biologiska mångfalden, med åtgärder för att skydda fisk och återställning av natur efter byggnation.

Hållbarhet blir ständigt viktigare för investerarna. Flera företag världen över sätter upp mål om nettoutsläpp noll innan 2050, men hållbarhet omfattar mycket mer än utsläpp av växthusgaser. Nya krav på hållbarhetsrapportering kommer att göra det enklare för investerare och intressenter att jämföra och följa upp företagets arbete inom klimat, miljö och sociala villkor. Småkraft AS har deltagit i GRESB:s utnämning sedan 2017, och har sedan 2018 levererat långt över branschgenomsnittet. Även med ökade krav och en allt högre nivå bland företag i allmänhet har Småkraft toppat listan över vattenkraftsproducenter sedan 2020. Årets poäng var 98 av 100, med 60 av 60 poäng inom ”hållbarhetsprestanda”.

GRESB:s årliga hållbarhetsrapport rankar infrastrukturbolag över hela världen

Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) genomför varje år en stor analys av olika företags arbete med hållbarhet och verksamhetsstyrning. Genomgången tar utgångspunkt i faktorer som är avgörande för investerare och bygger på internationella standarder inom ESG-mätning och -rapportering. Över 680 infrastrukturbolag världen över utvärderas och rankas, varav 29 norska.

De andra norska producenterna av förnybar energi i GRESB-undersökningen är Midtfjellet Vindkraft, Nordic Power och Tinfos. Dessutom är energibolagen Akershus Energi Varme, Hafslund Oslo Celsio, Nydalen Energi, Oslofjorden Varme och SAREN Energi med. Flera norska fondförvaltare och fastighetsbolag omfattas också av andra delar av GRESB-rankningen.

Du kan läsa hela hållbarhetsrapporten för 2022 här

SENASTE INLÄGGET

Småkraft firar Landslagjubileet 2024!

Småkraft samlade in 50 miljoner euro till investeringar i förnybar energi

Kraftverk under utveckling

Småkraft levererade bra första halvåret och bygger 24 nya kraftverk

Nordic Credit Rating ger Småkraft kreditbetyget BBB