Om Småkraft as

Småkraft äger och driver över 200 kraftverk och är Europas största producent inom småskaliga kraftverk.
Tillsammans med över 900 markägare i hela Norge samarbetar vi med att producera mer än 2 000 GWh förnybar el om året.

Det är tillräckligt för att täcka årsförbrukningen för över 125 000 hushåll. Totalt har vi
34 anställda fördelade på våra kontor i Bergen, Sandnes, Lillestrøm, Harstad, Flatanger, Verdal och Oslo, samt Gävle i Sverige.

Gott samarbete och bra system ger värdeskapande i alla led

Optimal drift av oreglerade småskaliga kraftverk förutsätter automatiserad övervakning, lokal närvaro och motiverade medarbetare som ger kort svarstid. Vi har ambitioner om att fortsätta vara internationellt ledande inom säker, miljöriktigt och kostnadseffektiv drift av småskaliga kraftverk.

Satellitt

Arbetsledare

Om de småskaliga kraftverken underhålls på ett bra sätt blir de nästan evighetsmaskiner! Underhåll är arbetsledarens viktigaste uppgift och som regel är arbetsledaren markägaren själv. Arbetsledaren håller intaget rent och öppet och ansvarar för att hålla kraftverket i gott skick, med så mycket öppettid som möjligt. Om det skulle uppstå mindre problem i kraftverket står Småkraft redo att vägleda.

Driftansvarlig

Driftansvarig

De allra flesta av våra kraftverk styrs och kontrolleras via vår driftcentral i Bergen. Detta görs genom videoövervakning av intag och kraftverk, utöver att vi har tillgång till alla kraftverkets kontrollsystem. Det gör att de flesta utmaningar kan lösas utan att vi behöver vara på plats på anläggningen. Vi övervakar även anläggningens status och följer upp genom att hålla ett öga på alla larm och driftsparametrar på anläggningen.

Huvudkontor

På huvudkontoret har man full kontroll över vad som sker i kraftverket. Detta görs automatiskt via nätet. Om minsta vattenflöde är för lågt eller om problem uppstår kan huvudkontoret omedelbart meddelas och åtgärder vidtas omgående.
Bergensentral