En
kraftman från
Valdres

Johan Bøhn

Kraftförsäljning

Tillsammans är vi en stark aktör och förutsättningarna för att uppnå bra priser på kraftmarknaden är alltid närvarande. Vi har även soliditet och möjlighet att kunna sälja på spotmarknaden när detta är lämpligt.

kraftsalg

Vi har musklerna som krävs för att få bra avtal när det kommer till hantering av kraftförsäljning

Som kraftverksägare behöver man förhålla sig till allt från obalans och spreadkostnader, till avgifter och kostnader för mäklare och börs. Totalt sett kommer dessa kostnader vara betydande för ett kraftverk.

Eftersom Småkraft har både storlek och erfarenhet kan vi reducera dessa kostnader både till egen och markägarnas fördel. Detta kan inkludera alltifrån bra, tekniska lösningar och stordriftsfördelar till stabila avtal på en oöverskådlig marknad.

Har du frågor?

Tveka inte att kontakta någon av oss för mer information.