Visselblåsning

Småkraft AS har sett till att arbetstagare och anlitad personal ska kunna visselblåsa gällande klandervärda förhållanden i verksamheten, i enlighet med gällande bestämmelser i arbeidsmiljøloven (aml) § 2 A–1.

Exempel på klandervärda förhållanden som personal kan uppmärksamma:

  • straffbara förhållanden
  • brott mot lagstadgade skyldigheter
  • brott mot företagets interna riktlinjer
  • brott mot etiska standarder som har brett stöd i samhället

Aktuella visselblåsarärenden kan vara mobbning/trakasserier och felaktig användning av ekonomiska medel. Vid straffbara förhållanden som exempelvis ekonomisk brottslighet, förskingring och korruption föreligger anmälningsplikt.

Använd kontaktformuläret för att anmäla. Detta går vidare till en e-post som sköts av kontrollkommittén som hanterar ärendet inom arbetsmiljölagens krav om anonymitet för visselblåsaren.

Alla fält är obligatoriska.