En
kraftman från
Småkraft

Drift och service

När vi driver ett kraftverk sker detta i nära samarbete med markägare och arbetsledare. Detta öppnar upp för att vår specialkompetens kompletteras med lokal kunskap. Summan av detta har gjort vårt driftskoncept synonymt med kort svarstid och solid lokalkunskap. Vårt sätt att arbeta gör också att vi får kännedom om kraftverkets historia och möjligheter att specialisera vår kompetens inom exempelvis it-, elektro- eller vattentekniska förhållanden.

Effektiv drift handlar om samarbete

Effektiv drift av ett småskaligt kraftverk börjar med goda rutiner för underhåll och tillsyn, samt kort svarstid om något oförutsett skulle inträffa. Detta är Småkraft bra på.

Som företag har vi inga andra affärsområden som kräver energi och tar fokus från våra kraftverk. Vår uppmärksamhet riktas mot att bygga och driva småskaliga kraftverk så effektivt som möjligt.

Petter Indrøy är en av våra driftansvariga. Har berättar att arbetsledaren tar sig an den dagliga driften som smörjning av maskiner, rensning av galler och allmänt sörjer för att allt fungerar.

– Vårt arbete skulle inte vara möjligt utan våra lokala arbetsledare och markägarna. Det är stora avstånd och långt mellan kraftverken. Därför behöver vi hjälp i det dagliga arbetet. Vi kan hjälpa till med svårare saker som kräver mer resurser och mer kompetens, säger Petter.

Har du frågor?

Tveka inte att kontakta någon av oss för mer information.