Småkraft samlade in 50 miljoner euro till investeringar i förnybar energi

Småkraft AS samlade in 50 miljoner euro i nytt kapital genom emission av nya femåriga säkra gröna obligationer. De nya medlen kommer att användas för att refinansiera befintliga obligationer som förfaller i november 2023.

– Småskaliga vattenkraftverk är kapitalintensiva anläggningar där det under etableringsfasen behövs betydande investeringar för att kunna producera förnybar energi under årtionden. En av Småkraft styrkor är vår välbeprövade förmåga att skaffa fram långsiktigt kapital. Över flera år har vi byggt upp vårt omdöme på de nationella och internationella finansmarknaderna och har etablerat ett närverk av investerare som ser det som attraktivt att bidra till värdeskapande genom ansvarsfull och hållbar produktion av förnybar energi i norska lokalsamhällen, säger Erik Røysem Sterud, finanschef på Småkraft.

Obligationerna som placerades 22 september väckte stort intresse bland viktiga investerare, i första hand internationella. En betydlig överteckning uppstod, vilket innebär att ett större belopp än vad Småkraft ägnat låna ställdes till förfogande. De nya obligationerna har säkerhet i 12 kraftstationer, bland annat Sørdalselva kraftstation i Møre og Romsdal (bilden).

ABG Sundal Collier, DNB Markets, Nordea och SEB var Joint Lead Managers, medan Thommessen var juridisk rådgivare.

– Småkraft är regelbundet aktiv på obligationsmarknaden för att upprätthålla och vidareutveckla vår diversifierade finansiering från långsiktiga investerare. I kombination med finansiering med egenkapital är emissionen av obligationer en viktig del av Småkrafts strategi för att uppnå kostnadseffektiv finansiering för att kunna investera i nya och gamla småskaliga kraftverk, säger Erik Røysem Sterud.

Sørdalselva kraftverk
Sørdalselva kraftverk

SENASTE INLÄGGET

Småkraft firar Landslagjubileet 2024!

Småkraft får högsta hållbarhetsbetyg för fjärde året i rad

Kraftverk under utveckling

Småkraft levererade bra första halvåret och bygger 24 nya kraftverk

Nordic Credit Rating ger Småkraft kreditbetyget BBB