Småkraft firar Landslagjubileet 2024!

Publisert:

I år firas jubileet för Magnus Lagabøtes landslag från 1274. För Småkraft är lagen fortfarande högst relevant, eftersom den för första gången stadgade rätten att utnyttja vattenfall.

Bild från Årviks kraftverk.

För 750 år sedan, år 1274, samlades Norge för första gången under en lag av Magnus Lagabøte. Detta var unikt eftersom det var den första fungerande nationella lagen i Europa, som säkrade bland annat rätten att fritt vandra i naturen. Lagen utgör fortfarande grunden för hur Småkraft AS skapar förnybar energi på ett sätt som gynnar lokalsamhällen och ägare av naturresurser.

Samarbete med 900 markägare

Tack vare Landslagen, som för första gången stadgade rätten att utnyttja vattenfall, har bönder och markägare länge haft äganderätt till naturresurserna. I Sverige upprättades en landslag kort tid efter Norges, men äganderätten till naturresurserna är unik här i landet. På Småkraft köper vi inte vattenfallen utan samarbetar med över 900 markägare över hela landet som hyr ut rätten att producera förnybar energi från det rinnande vattnet, mot att vi delar på vinsten under leasingperioden.

Betydelse för dagens rättssystem

Innan Landslagen var Norge uppdelat i fyra lagting med ansvar för var sitt territorium, bestående av Gulating, Borgarting, Frostating och Eidsivating. När Magnus Lagabøte införde den nya lagen byggde den vidare på tingssystemet, samt påverkades av innovativa idéer från Europa. Detta säkrade bland annat kvinnors arvsrätt och skyddade de sårbara i samhället, där de fattiga i samhället inte längre skulle straffas för att stjäla mat.

Lagen, som blev giltig i över 400 år, bildade på många sätt grunden för den demokrati, bosättningsmönstret och det rättssystem som vi känner till i Norge idag. Nationalbiblioteket kommer att nationellt uppmärksamma Landslagjubileet genom att förmedla Landslagens betydelse under det kommande året. Läs mer om det här.

Vi är stolta över att vara en del av en 750 år gammal tradition, som kan härledas ända tillbaka till Magnus Lagabøte. Ett gott jubileumsår till alla markägare, kraftägare och energiförbrukare från oss på Småkraft!

SENASTE INLÄGGET

Småkraft får högsta hållbarhetsbetyg för fjärde året i rad

Småkraft samlade in 50 miljoner euro till investeringar i förnybar energi

Kraftverk under utveckling

Småkraft levererade bra första halvåret och bygger 24 nya kraftverk

Nordic Credit Rating ger Småkraft kreditbetyget BBB