Prospekter

Här kommer en introduktionstext om vad läsaren kan förvänta sig att hitta på denna sida.

Godkännande och publicering av prospekt för obligationsnotering

Härmed hänvisas till Småkraft AS:s (”Bolaget”) emission av seniora säkerställda gröna obligationer på EUR 100 000 000 2023/2028 med ISIN NO 0010968449 (”Obligationerna”), emissionsdatum den 6 oktober 2023.

Bolaget har upprättat ett noteringsprospekt för upptagande av obligationerna till handel på Oslobörsen. Prospektet godkändes av det norska Finanstilsynet den 24 juni 2024. Noteringen av obligationerna förväntas ske under de sista dagarna av juni 2024.

Ladda ned: Småkraft Green Bond 3 – prospekt (pdf)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Røysem Sterud, CFO, +47 91 16 39 07

Om Småkraft:

  • Europas största småskaliga vattenkraftföretag med en årlig produktion på över 2,1 TWh från 234 småskaliga vattenkraftverk
  • Samarbetar med över 1100 lokala markägare över hela Norge
  • Har 32 anställda på kontor i Bergen, Harstad, Dale i Sunnfjord, Sandnes, Verdal, Oslo och Gävle