En
kraftman från
Valdres

Johan Bøhn

Finansiering

Att bygga småskaliga kraftverk kräver tillgång på konkurrenskraftigt kapital. Om du vill samarbeta med Småkraft säkerställer vi goda och trygga villkor för finansieringen.

Vi kan erbjuda dig goda och trygga villkor

Tillgång till kapital och villkoren för detta har stor betydelse för ekonomin i ett kraftprojekt. Byggande av småskaliga kraftverk är en kapitalintensiv verksamhet. Förutsatt att alla projekt i vår portfölj kan realiserar representerar dessa en investering på runt sex miljarder kronor. Kapitalmarknaden har visat sig vara instabil och oförutsägbar. En stor portfölj ger då stordriftsfördelar, reducerar riskerna och minskar kostnaderna.

Samtidig kommer det i samtliga kraftprojekt att finnas behov för säker tillgång på kapital, till låg kostnad och förutsägbara villkor. Småkraft har god tillgång till kapital och erbjuder finansiering till villkor som tar tillvara dessa önskemål.

Har du frågor?

Tveka inte att kontakta någon av oss för mer information.