– Skulle aldrig ha klarat att genomföra en sådan här utbyggnad själva

Avisa Valdres logo
Artikel hämtad från tidningen Valdres
08. januari 2023
Författare: Torbjørn Moen
Sygard Belsheim
Ny kraftstation: Kraftstationsbyggnaden nedanför Sygard Belsheim är 120 kvadratmeter och knappt synlig. Turbinen utgjorde ett stort lyft, den väger nämligen 40 ton.
Foto: Hywer

Den 18 november var en speciell dag i Vang.

VANG: I synnerhet för att det var denna dag som nya vägtunneln genom Kvamskleiva, Hugaviktunneln, öppnades för genomfart.

Men samma dag, några kilometer bort, sattes även ett småskaligt kraftverk i drift i Vang. Den 18 november startade Rysna småskaliga kraftverk, initialt som en provproduktion fram till våren.

Den officiella invigningen i kombination med mindre festligheter för de involverade kommer att äga rum till våren, lovar David Inge Tveito. Han är chef för all kraftproduktion inom Småkraft, som nu har 218 småskaliga kraftverk i Norge och Sverige.

Firande till våren

– Ja, på Småkraft AS tycker vi om att ha öppningsfiranden tillsammans med markägarna och andra involverade parter vid sådana här tillfällen. Vi har ännu inte satt något datum, men det kommer ske till våren, säger Tveito, som har Småkrafts huvudkontor i Bergen som arbetsplats.

Tveito berättar att de är nöjda med genomförandet. Byggprocessen har gått enligt planeringen.

Rysna är byggt efter en totalentreprenad som entreprenören Hywer AS har tagit hand om. Detta företag är tidigare känt under namnet Brødrene Dahl Vasskraft AS.

Hywer AS har tagit in olika underleverantörer som har stått för arbetet på fältet som inkluderat att bygga rörgata, resa kraftstationen och slutföra resten av infrastrukturen kopplad till anläggningen.

De har även anlitat en del lokala leverantörer.

David Inge Tveito
TOTALENTREPRENAD: David Inge Tveito är chef för kraftproduktionen hos Småkraft AS. Utvecklingen av Rysna organiserades som en totalentreprenad som vattenkraftsentreprenören Hywer AS hade hand om.
Foto: Privat
Inntaksdammen på oversida
UTNYTTJAR FALLET: Inloppsdammen högst upp. Det är fallet från denna och ner till kraftstationen som utnyttjas för att producera ström. Det är tal om ett fall på 144 meter och själva rörgatan är 1 170 meter.
Foto: Hywer

Flera underleverantörer

Underleverantörerna som Hywer AS har anlitat är Kraftentreprenøren AS med Stein Arne Sunde AS. Dessa kommer från Skeid.

Bland annat har grävmaskinerna som tillhör företaget kommit till nytta under byggperioden. EnergiTeknikk AS har levererat den kompletta eltekniken. Lokalt har Vang Energiverk byggt en ny nätstation.

Kraftstationsbygget ligger längs älven nedanför Sygard Belsheim och ligger på gårdens mark.

Har fyra kraftverk i Valdres

Rysna blir det fjärde kraftverket som Småkraft AS bygger i Valdres. Sedan tidigare har de hand om Reinli, Liaelva och Hølera, samtliga i Sør-Aurdal, och med Rysna inkluderas även Vang i portföljen.

– Vi är som sagt väldigt nöjda med att ha kommit i mål med detta kraftverk. Alla som varit inblandade har jobbat på bra. Nu kommer kraftverket att ha så kallad provdrift fram till våren och kommer därefter förhoppningsvis bli satt i vanlig drift, säger Tveito.

Den dagliga tillsynen av kraftverket sker elektroniskt och Tveito berättar att de har en verksamhetschef från kraftverken i Austlandsområdet. Han sitter på Hamar och kommer förbi ibland, annars styrs allt elektroniskt. Under byggtiden har en projektledare från Småkraft följt byggprocessen lokalt.

Byggd för 42 miljoner kronor

Arbetet med Rysna småskaliga kraftverk startade 29 november, dagen innan licenstidsfristen löpte ut.

Då var de första grävmaskinerna på plats och började gräva diket som skulle rymma den 1 170 meter långa rörgatan. Området är delvis mycket brant vid bland annat Belsheimjordet och Granlundgarden, men det har inte utgjort några större problem.

– Nej, det har inte varit särskilt utmanande, vi har varit med om projekt som har varit långt mer krävande att arbeta med, säger Tveito.

Han försäkrar också att de har klarat att hålla budgetramen. Kalkylen för projektet har legat på omkring 42 miljoner kronor.

Sex markägare

Det är sex markägare och gårdar som äger fallrättigheterna som är knutna till byggandet av Rysna.

Dessa är Eli Belsheim (Sygard Belsheim), Aud Irene Hamre Rogn och Odd Harald Rogn (Granlund), Ola Norvald Hagen, Ellen och Harald Bauer (Thune), Geir Ove Jevne och Kristoffer Jevnemarken (ny ägare är Per Kristian Borgli).

Uppförandet av kraftverket har låtit sig göras genom att Småkraft AS har stått som utvecklare och att företaget hyr fallrättigheterna från markägarna. Kraftverket fick tillstånd i november 2016 tillsammans med två andra småskaliga kraftverk i Vang, Føsseberge och Ala.

SEX MARKÄGARE: Rysna rinner slutligen ut i Begna älv vid Rogn camping. Det är i klyftan framför Sygard Belsheim och Granlund som älven Rysna rinner, i ett nästan otillgängligt område. Ett fall på 144 meter utnyttjas. Foto: Torbjørn Moen

1 170 meter lång rörgata

David Inge Tveito berättar att rörgatan de byggt är 1 170 meter lång. Den går från det platta området i Belsheim och uppför branten fram till länsvägen, vid avfarten där en liten bro korsar Rysna.

Hela rörgatan som mäter en meter i diameter är nedgrävd i marken. Kraftstationsbyggnaden som rymmer turbinen och maskintekniken är cirka 120 kvadratmeter och ligger i slutet av rörgatan. Detta innebär mer exakt att den ligger på Javnemarken gård, i området vid gamla Tørpeskolan.

Det använder kraften från ett vattenfall med ett fall på omkring 144 meter för att producera elektricitet.

Tveito berättar vidare att byggprocessens höjdpunkt var när turbinen anlände och skulle lyftas på plats. Den väger cirka 40 ton.

1 170 METER RÖRGATA: På Jevnemarkens egendom vid gamla Tørpeskolan lagrades rören för kraftverket från sommaren 2021. Totalt lades 1 170 meter rör med en diameter på 1 meter. Foto: Torbjørn Moen

Imponerad markägare

Eli Belsheim, som är markägare och ledare av markägargruppen om totalt sex gårdar, berättar att genomförandet har varit i toppklass.

– Vi har upplevt alla involverade som ordentliga och kompetenta. De har varit snabba när det kommer till information och har även utnyttjat lokala leverantörer. Vi har inga negativa upplevelser kopplat till det här projektet. Nu ser vi fram emot invigningsceremonin, säger Eli Belsheim.

Hon betonar också att byggprojektet inte har gått ut över friluftsområdet och att spåren efter grävandet kommer att försvinna när växtligheten vuxit tillbaka. Nu är vi glada över att vara i mål efter en lång process från planeringens start fram till att anläggningen sattes i drift i november, säger Belsheim.

Hade inte kunnat göra det ensam

Belsheim berättar gärna att anledningen till att de sex markägarna ville genomföra projektet är att de vill utnyttja naturresurserna som är knutna till gårdarna.

– Det är inte någon särskilt stor skillnad på att hugga timmer på en gård och att utnyttja fallrättigheterna till kraftutvinning. Varje fallrättighetslag måste själva få bestämma hur de vill göra i ett sådant fall. Utvecklaren har uppfyllt kraven från NVE om bland annat minsta vattenflöde, tillägger hon.

Eli Belsheim erkänner att världen såg lite annorlunda ut när de påbörjade planeringen för att bygga. Processen med NVE tog lång tid.

– Med en sådan kraftig ökning av produktionskostnaden från att de började planeringen 2009 och fram till byggprocessen kunde påbörjas 2021 hade vi aldrig klarat av att genomföra det själva. Det är bra att ha ett företag som står för det, som dessutom är ett norskt företag, säger hon.

Eli Belsheim
GLÄDJER SIG: – Nu ser vi fram emot invigningsceremonin, säger markägaren och ledaren för markägargruppen, Eli Belsheim. Foto: Arkivfoto

SENASTE INLÄGGET

Småkraft firar Landslagjubileet 2024!

Småkraft får högsta hållbarhetsbetyg för fjärde året i rad

Småkraft samlade in 50 miljoner euro till investeringar i förnybar energi

Kraftverk under utveckling

Småkraft levererade bra första halvåret och bygger 24 nya kraftverk