Småkraft rapporterar årets hållbarhetsresultat

Publisert:

En gång om året publicerar vi hållbarhetsrapporter. I dessa sammanfattar vi året i siffror, berättelser och höjdpunkter. I år lyfter vi bland annat fram att vi har uppnått en samlad produktionskapacitet på 2 TWh, vilket gör att Småkraft bekräftar sin position som en av Norge största producenter av förnybar energi. Vi betalade ut hela 182 miljoner kronor till markägare över hela Norge, och under 2022 har vi investerat hela 1,8 miljarder norska kronor i utveckling och köp av kraftverk. Vår omfattande användning av lokala samarbetspartner gör att Småkraft bidrar med stort värdeskapande lokalsamhällen över hela landet.Detta går vi in djupare på i hållbarhetsrapporten.

I år har vi sammanställt resultaten från trivselundersökningarna vi gjort bland våra anställda, markägare och samarbetspartner. Dessa resultat har vi använt för att få bättre förståelse för vad som är viktigt för de som lever med och av Småkraft. Efterlevnad av miljömässiga lagar och regler, förståelse för klimatförändringar, HMS (hälsa, miljö och säkerhet) och biologisk mångfald betonas som det viktigaste. För markägarna är kortsiktigt och långsiktigt värdeskapande det viktigaste.

Vårt mål är att producera så mycket förnybar energi som möjligt över tid. När vi ska göra detta måste vi tänka i generationer. Samarbetet med markägarna är alltid centralt i vårt arbete och deras roll är avgörande för att kraftverken ska kunna drivas effektivt. Hållbarhetsrapporten visar hur vi driver kraftverken och hur vi samarbetar med markägarna.

Hela kraftmarknaden har svängt kraftigt de senaste åren. Under 2022 upplevde vi en extrem torka i syd och öst, medan magasinen var fulla i väst och nord. Samtidigt har krigssituationen i Ukraina medfört en lägre tillgång på gas och ett Europa med energiunderskott. Prisökningen som följt av detta har gjort energisituationen till en hög prioritet på den politiska agendan. Vi upplever stort stöd när vi vill bygga ut den förnybara energin och det är något vi värdesätter. Vi skriver mer om detta i rapporten.

Småkraft har vuxit som kraftföretag och med 219 vattenkraftverk runtom i Norge, varav ett i Sverige, är vi stolta över att kunna säga att vi fortsätter växa. Under 2021 sa vi att det inte var tillräckligt att ha en hållbar affärsmodell utan att kunna visa hur den genomförs i praktiken. Detta har därför varit ett av huvudämnena i rapporten, där vi berättar om hur vi driver vattenkraftverken.

FRAMSIDA Hållbarhetsrapport 2022 SV
Klicka på bilden för att öppna hållbarhetsrapporten

SENASTE INLÄGGET

Småkraft firar Landslagjubileet 2024!

Småkraft får högsta hållbarhetsbetyg för fjärde året i rad

Småkraft samlade in 50 miljoner euro till investeringar i förnybar energi

Kraftverk under utveckling

Småkraft levererade bra första halvåret och bygger 24 nya kraftverk