Climate Futures skriver om forskning och samarbetet med Småkraft ID

Artikeln från 9 januari 2023 är hämtad från webbplatsen www.climatefutures.no

Vår partner: Småkraft AS

Småkrafts historiska rötter
I över 500 år har bönder, skogsbrukare och andra markägare i Norge utnyttjat vattnets krafter för att skapa värde, kompetens och industri på sin mark. Man gick samman i byalag och bland gårdarna och byggde sågverk för att förädla timmer från skogen. Sedan byggde man kvarnar för att förädla skördarna från fälten. Mot slutet av 1900-talet användes några av älvarna för att skapa småskaliga gårdskraftverk som gav ström. Bygdesamhällena har levt av och med naturen och byggt och använt sin kunskap om vattnets kraft.

De småskaliga kraftverkens utveckling i Norge

Under 2002 började Småkraft AS att samarbeta med markägare för att producera förnybar energi på ett sätt som lämpar sig för vår tid. Markägarna upplåter sina vattenfall under en begränsad tidsperiod, medan Småkraft AS tillhandahåller den expertis och det kapital som krävs för att utveckla den förnybara energin. Tillsammans delar vi på överskottet från kraftverket i 40–60 år, innan kraftverket går tillbaka till markägarna i enlighet med ett privat avtal om återgång av rättigheter med särskilda villkor. På detta sätt har vi skapat en affärsmodell med historiska rötter som löser en av klimatkampens största utmaningar: Hur ska vi bygga en bro mellan de som vill finansiera viktiga klimatinvesteringar och de som till vardags påverkas av dessa klimatinvesteringar i närområdet?

Småkraft som företag
Företaget grundades 2002 och har nu, 20 år senare, 216 kraftverk och producerar över 2 TWh förnybar energi under ett normalt år. Detta utgör mellan 1 och 2 procent av hela Norges elektricitet. Vi är nu ett ledande företag inom förnybar energi som specialiserar oss på att skapa förnybar energi med små kraftverk i åar och mindre älvar. Som ett långsiktigt företag utvecklar, bygger, äger och driver vi vattenkraftverk. Sedan 2015 har vi ökat vår storlek femfaldigt. Vi investerar flera miljarder kronor i förnybar energi om året och är ett av de snabbast växande företagen inom förnybar energi i Norge.

Idag samarbetar vi med över 800 markägarfamiljer. Dessa markägarfamiljer får en del av sina intäkter från kraftverken vi äger och driver tillsammans. Vi är stolta över detta samarbete.

Kraftverk i Ytre Alsaker
Vi har byggt Ytre Alsåker kraftverk efter vår standardmall. Det passar in i terrängen där det ligger nere vid Hardangerfjorden. Foto: Småkraft AS. Äldsta och yngsta generationen markägare vid inloppet till Årvik småskaliga kraftverk.
Foto: Småkraft AS
Småkraft AS. Äldsta och yngsta generationen markägare vid inloppet till Årvik småskaliga kraftverk.
Foto: Småkraft AS

I samklang med naturen

Småkraft använder den naturliga topografin för att låna vatten som naturligt rinner i älvarna för att producera hållbar och förnybar elektricitet med våra kraftstationer. När vi producerar energi bibehåller vi ett minsta vattenflöde i älvarna och vattnet återgår till älven när det passerat turbinen. Elektriciteten vi producerar transporteras ut till elnätet och förbrukas.

Vi har sett klimatet förändras under de senaste 60 åren. Vad kommer hända under de kommande 60 åren?
Sedan 1958 har avrinningen i våra älvar ökat med 20 %. Det kommer mer vatten. Detta är viktigt för oss på Småkraft eftersom vi behöver vatten för att skapa förnybar energi. Vi ser även att vattenflödet kommer annorlunda än tidigare. Nederbörden kommer ofta i form av extremväder. Vi har mer frekventa och längre torkperioder, snön faller oftare som regn och vi har fler översvämningar. Detta är utmanande för oss. Om allt vatten kommer på en gång kan det vara farligt eftersom översvämningar kan förstöra infrastruktur och vi kan inte använda vattnet för att producera energi.

Småkraft lägger mycket resurser på att förstå dessa förändringar och hur klimatförändringarna kommer påverka vår verksamhet under de kommande decennierna. Vi har redan en del kunskap, men vi vill öka kunskapen tillsammans med Climate Futures för att kunna ta bättre beslut i den dagliga driften i framtiden.

Om vi kan få bättre förståelse för hur klimatförändringarna och vädret påverkar vattenflödet i våra älvar kan vi bygga kraftverk som är bättre anpassade för framtiden. Vi vill kunna ta korrekta strategiska beslut kring hur vi bör utveckla förnybar energi. Vi vill bli mer träffsäkra i våra prognoser på daglig, vecko- och årlig basis, vilket kommer förbättra lönsamhet och/eller reducera risker.

Vattenkraftsteknisk ansvarig (VTA) genomför miljöinspektion i en av kraftverkets floder.
Vattendragsansvarig tekniker (VTA) genomför miljöinspektion i en av kraftverkets floder.
Foto: Småkraft AS
ekstremvær
Förändringar i klimatet leder till mer extremväder. Vi ser oftare översvämningar, och detta påverkar hur vi bör bygga infrastruktur.
Foto: Småkraft AS

Vad vill vi få ut av samarbetet med Climate Futures?
Småkraft driver elkraftverk, men dagens varierande elpriser som förändras under dygnet innebär att även mindre regleringar kan ge ökade intäkter.

Mer tillförlitliga väderprognoser gör att vi kan utnyttja vattnet på ett bättre sätt och månadsvisa prognoser kan bidra till att reducera vattenförlust vid underhållsarbeten på kraftverket. Långsiktiga effekter av klimatförändringarna kan hjälpa oss att ta bättre investeringsbeslut.

VARNING OM FRAMTIDA AVRINNING

SENASTE INLÄGGET

Småkraft firar Landslagjubileet 2024!

Småkraft får högsta hållbarhetsbetyg för fjärde året i rad

Småkraft samlade in 50 miljoner euro till investeringar i förnybar energi

Kraftverk under utveckling

Småkraft levererade bra första halvåret och bygger 24 nya kraftverk