Småkraft som ledstjärna i projekt på masternivå vid NMBU 

Publisert:

I tre år har Småkraft AS samarbetat med universitetet i Ås inom området Sustainable Financial Investments. Under sitt första år får masterstudenterna ett case att arbeta med i grupper. Caset är baserat på Sigdesdal kraftverk, och studenterna får jobba med att använda sina kunskaper över tid för att få bred och praktisk förståelse. Lektor Torun Fretheim är ämnesansvarig och säger att studenterna tycker att uppgiften är rolig och motiverande.

Torun Fretheim. Foto: NMBU

Hållbarhet har integrerats som en del av ämnet, vilket skiljer programmet från andra traditionella finansiella program. Det började med att Fretheim skapa en kurs inom hållbar ekonomi för att ge studenterna en praktisk kurs. Kursen skulle inte utgöra en egen, separat del utan vara integrerad i studieförloppet. Vid tidpunkten var hon osäker på hur hon skulle gå tillväga, och hon berättar att hon var glad över att Småkraft tog kontakt. – Jag fick bekräftat utifrån att det jag gjorde var rätt. Det Småkraft bidrar med är att studenterna kan se att det de lär sig i skolbänken genom akademiska teorier om finansmarknaden kan användas i praktiken. Hon beskriver det som en brytningsfas för masterstudenterna. Innan har de fått jobba med att läsa, förstå och repetera teorier, men nu ska de självständigt i grupper använda detta i praktiken.

– Sigdestadcaset är en fantastisk uppgift eftersom den tar in så många viktiga element som man måste överväga i beslutsprocessen, och dessutom med fokus på hållbarhetsdimensionen och intressenter, säger Fretheim. Småkraft visar betydelsen av att ta hänsyn till de man jobbar med och som påverkas av det. Att vara en lagspelare är något man kapitaliserar över tid.
 

Sigdestad kraftverk

– Det här är mer krävande än det traditionella tankesättet studenterna annars sysslar med. De måste helt enkelt ”tänka själva” och många ser det som en utmaning. Därför är det extra roligt att arbeta på det här sättet, där man kan se studenternas utveckling. Kunskap är inte tungt att bära och Fretheim menar att det här är nyttig kunskap som studenterna kommer att ha nytta av. Det spelar ingen roll hur smart du är om du inte kan kommunicera det och caset lyfter fram just detta. Studenterna blir tvungna att tänka ett steg längre, och det är centralt för alla. Det andra branscher kan lära sig från småskalig kraftproduktion är att tänka enhetligt och långsiktigt. Enligt hennes mening är det ett av finansbranschens inneboende problem att många förhåller sig till kvartals- och årsrapporter och får bonusar baserade på årliga prestationer. Klimaproblematiken har exempelvis en tidshorisont på 30–40 år.

Torun hoppas att samarbetet kommer fortsätta och att Småkraft vill fortsätta gästföreläsa. Hon tycker inte att Sigdestadscaset behöver ändras eftersom dynamiken i slutresultatet ständigt förändras. Världssituationen och andra faktorer bidrar till att skapa olika lösningar på uppgifterna, vilket även gör att ändringar inte behövs.
– Inom finansvärlden handlar det inte bara om att ett företag ska vara miljövänligt och hållbart i sig självt, det ska även skapa värde över tid. Detta är Småkraft bra på, säger Torun.

SENASTE INLÄGGET

Småkraft firar Landslagjubileet 2024!

Småkraft får högsta hållbarhetsbetyg för fjärde året i rad

Småkraft samlade in 50 miljoner euro till investeringar i förnybar energi

Kraftverk under utveckling

Småkraft levererade bra första halvåret och bygger 24 nya kraftverk