Ytre Alsåker kraftverk

Ytre Alsåker kraftverk ligger på Alsåker i Ullensvang kommun. Kraftverket driftsattes i september 2008. Förväntad årsproduktion är 19,4 GWh och kraftverket kommer ge ett betydande bidrag till Ullensvang kommuns status som Co2-neutral.

Historien om Ålsaker kraftverk

Redan runt millennieskiftet började de fyra markägarna längs Alsåkerelva, Arne Råen, Per Mælen, Sara Lid Wæhle och Trond Aksel Alvsåker, att titta på planer på utbyggnad av vattendraget. Vattendraget har tidigare gett kraft åt såväl kvarnhus som sågverk, så tanken på att sätta älven i arbete var inte främmande. Efter lite verklighetsorientering insåg markägarna att projektet innebar en hel del utmaningar. Det krävdes inte bara mycket pengar, utan även kompetens för att styra ett projekt av denna kaliber. Markägarnas nästa utmaning blev därför att hitta en samarbetspartner.

Ingående av avtal

Under 2003 ingicks avtal med Småkraft, som tog på sig risken, arbetet med licensprocessen och själva byggandet. I maj 2007 anlände grävmaskinerna och i september 2008 stod kraftverket färdigt och redo att leverera förnybar energi och lokala näringsintäkter.

Med snyggt skiffertak från lokalt stenbrott, väggar i natursten och glasfasad är stationsbyggnaden vacker att se på. Den ligger bildskönt nere vid fjorden bland fruktträd, bredvid den nationella turistvägen. Ytre Alsåker kraftverk är en anläggning som både markägarna och Småkraft är stolta över!

Peltonturbinen har 6 strålar med en maximal kapacitet på 2,8 m3/sek och driver en generator på 5 490 kVA, 660 V. All ström transformeras upp till 22 kV och levereras till nätet. Inloppsdammen är byggd som gravitationsdamm i armerad betong med sidokanal till galler och glidlucka. Den är väl anpassad till terrängen på plats. Rörgatan i gjutjärn med 1 meter i diameter är 1 km lång och helt nedgrävd.

Tekniska data

Nederbördsfält

20,5 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 120 l/s

Inloppshöjd

220 m

Kraftverkshöjd

6,0 m

Fallhöjd

214 m

Produktion

19,4 GWh
Detta motsvarar ström till 1213 hushåll.