Veiåni kraftverk

Veiåni kraftverk ligger i Åseral kommun i Agder fylke

Tekniska data

Nederbördsfält

4,9 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 10 l/s

Inloppshöjd

492 m

Kraftverkshöjd

305,0 m

Fallhöjd

187 m

Produktion

2,2 GWh
Detta motsvarar ström till 138 hushåll.