Urlandåga kraftverk

Urlandåga kraftverk driftsattes 2005 som det andra av våra färdigställda projekt. Kraftverket ligger i Hemnes kommun i Nordland, och utnyttjar ett fall på 240 meter i älven.

Vid utformandet av kraftverket ålades Småkraft som utvecklare att ta lokala hänsyn. Det ligger en gammal stenbro nedanför kraftverket som sätter gränser för stationens placering. Inloppshöjden anpassades till trädgränsen efter krav från kommunala myndigheter. Arkitektoniskt är kraftverket utformat som om det vore ett gammalt kvarnhus för att passa in med bron.

Driften av Urlandåga kraftverk har fortlöpt smärtfritt och med god stabilitet. Nyckeln till framgången ligger i organiseringen av driften där en kompetent och engagerad markägare spelar en viktig roll.

Kraftverket har en installerad effekt på 1,59 MW med en tillhörande kapacitet på 2,8 m3/s. Vattenvägen består av 750 meter nedgrävda rör. Kraftverket är utrustat med en vertikal peltonturbin med 4 strålar för att uppnå god verkningsgrad i hela lastområdet. Kraftstationen är utförd med betonggrund och överbyggnad i vildmarkspanel. Dessa val har gjorts som en lösning som minimerar byggnadsvolymen. Inloppet i älven består av en spärrdamm och inlopp i betong.

Tekniska data

Nederbördsfält

Minsta vattenflöde

Inloppshöjd

280 m

Kraftverkshöjd

40,0 m

Fallhöjd

240 m

Produktion

6,6 GWh
Detta motsvarar ström till 413 hushåll.