Tverrgjuvlo kraftverk

Kapacitet 1,65 m3/s, inflöde 29 miljoner m3, turbintyp Pelton, antal turbiner 1.

Tekniska data

Nederbördsfält

8,6 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 150 l/s

Inloppshöjd

481 m

Kraftverkshöjd

94,0 m

Fallhöjd

386 m

Produktion

6,2 GWh
Detta motsvarar ström till 388 hushåll.