Tverrelvi kraftverk

Tverrelvi Kraftverk ligger i Voss kommun i Vestland fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

4,8 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 100 l/s

Inloppshöjd

679 m

Kraftverkshöjd

196,0 m

Fallhöjd

483 m

Produktion

13,1 GWh
Detta motsvarar ström till 819 hushåll.