Tverråni kraftverk

Tverråni kraftverk ligger omkring 15 minuter f rån Nesbyen mellan Tverråne och Todøla i Todalen, en parallelldal till Hallingdalen.

Kraftverket utnyttjar ett 27,5 km2 stort upptagningsområde i fjällen mellan Hallingdal och Valdres. Inloppet ligger på en höjd om 736 meter i närheten av där Statnetts har sin högspänningsledning.

Kraftverket projekterades och byggdes av företaget NGK Utbygging AS, och såldes Småkraft AS vid färdigställandet 2017.

Hallingbygg AS stod för bygget och Turhus Maskin AS för anläggningsarbetena. Vattenvägsutrustningen levererades av Brødrene Dahl AS och Spetals Verk levererade den elektromekaniska utrustningen. För den övre delen av rörgatan användes PE-rör och i den nedre duktila gjutjärnsrör. Inloppet är ett av coanda-typ.

Tekniska data

Nederbördsfält

27,5 km²

Minsta vattenflöde

Inloppshöjd

736 m

Kraftverkshöjd

429,0 m

Fallhöjd

307 m

Produktion

7,9 GWh
Detta motsvarar ström till 494 hushåll.