Tesgjolo kraftverk

Tekniska data

Nederbördsfält

11,8 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 350 l/s

Inloppshöjd

507 m

Kraftverkshöjd

317,0 m

Fallhöjd

189 m

Produktion

5,6 GWh
Detta motsvarar ström till 350 hushåll.