Takle kraftverk

Takle kraftverk är ett vattenkraftverk i Gulen kommun i Vestland.

Tekniska data

Nederbördsfält

3,1 km²

Minsta vattenflöde

Inloppshöjd

294 m

Kraftverkshöjd

69,0 m

Fallhöjd

225 m

Produktion

5,6 GWh
Detta motsvarar ström till 350 hushåll.