Straume kraftverk

Straume kraftverk ligger i Valle kommun, Agder fylke

Tekniska data

Nederbördsfält

20,5 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 43 l/s

Inloppshöjd

653 m

Kraftverkshöjd

257,0 m

Fallhöjd

396 m

Produktion

15,0 GWh
Detta motsvarar ström till 938 hushåll.