Stølsdalselva kraftverk

Stølsdalselva kraftverk ligger i Ullensvang kommun, Vestland fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

25,6 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 400 l/s

Inloppshöjd

261 m

Kraftverkshöjd

67,0 m

Fallhöjd

193 m

Produktion

23,5 GWh
Detta motsvarar ström till 1469 hushåll.