Spilling kraftverk

Spilling kraftverk ligger i Lindesnes kommun, Agder fylke.

Spilling kraftverk utnyttjar ett cirka 20 km2 stort upptagningsområde på heden mellan Mandalen och Audnedalen i Lindesnes kommun.
Strax bakom dagens kraftverk låg tidigare en kvarn som tidigt på 1900-talet även försåg gården Spilling med tillräckligt med ström för att tända ljuset från en liten generator.
Strax nedströms ligger en vattensåg och en krattfabrik som drevs av samma vattendrag. Dessa elektrifierades på 1960-talet, men vattenvägen restaurerades 2005.

Markägarna ansökte först om licensbefrielse för ett mindre kraftverk, men när Hydro Pool AS kom in i bilden som utvecklare skickades ansökan.
Licens beviljades sent under 2006 och hösten 2007 påbörjades byggandet. Kraftverket levererade första gången till elnätet 28 oktober 2008.

Tekniska data

Nederbördsfält

20,0 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 100 l/s

Inloppshöjd

153 m

Kraftverkshöjd

35,0 m

Fallhöjd

118 m

Produktion

4,6 GWh
Detta motsvarar ström till 288 hushåll.