Soks kraftverk

Soks kraftverk ligger i Fyresdalen kommun i Vestfold og Telemark fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

16,1 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 30 l/s

Inloppshöjd

464 m

Kraftverkshöjd

274,0 m

Fallhöjd

190 m

Produktion

4,0 GWh
Detta motsvarar ström till 250 hushåll.