Søberg kraftverk

Søberg kraftverk tillgodogör sig inflöde från ett upptagningsområde på 18,1 km² och vattendraget i ett fall från 225 meter över havet ner till en höjd om 40 meter. Storelva tas in där Storelva och en bäck från Stortuva rinner samman. Vattenvägen består högst upp av grovhåll/tunnel i berg och nederst av nedgrävt rör från kraftstation på 40 meters höjd strax uppströms Storelvas utlopp i Søbergsvatnet.

Projektet kommer ge en årlig produktion på 16,2 GWh under ett genomsnittligt år. Detta fördelas på 11,1 GWh sommarkraft och 5,1 GWh vinterkraft. Kraftverkets maximala kapacitet är 3,3 m3/s och minsta kapacitet blir 0,11 m3/s.

Søberg kraftverk ligger i Bindal kommun i Nordland. Det kommer ge en årlig produktion på 16,2 GWh. projektet är ett samarbete mellan Småkraft och markägaren Plathes Eiendommer.

Tekniska data

Nederbördsfält

18,1 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 400 l/s

Inloppshöjd

221 m

Kraftverkshöjd

40,0 m

Fallhöjd

181 m

Produktion

16,2 GWh
Detta motsvarar ström till 1013 hushåll.