Under utveckling

Smådalselva kraftverk

Smådalselva är en liten älv med inflöde från fjällområdet söder om Tysse i Samnager kommun, som är en del av Vestland fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

3,7 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 36 l/s

Inloppshöjd

365 m

Kraftverkshöjd

45,0 m

Fallhöjd

320 m

Produktion

9,0 GWh
Detta motsvarar ström till 563 hushåll.