Skogbuåna kraftverk

Kraftverket ligger i Treungen i Nissedal kommun, och byggdes av E-CO Vannkraft AS.

Tekniska data

Nederbördsfält

21,7 km²

Minsta vattenflöde

Inloppshöjd

527 m

Kraftverkshöjd

419,0 m

Fallhöjd

108 m

Produktion

2,2 GWh
Detta motsvarar ström till 138 hushåll.