Sigdestad kraftverk

Projektet ligger i Ålfoten, Bremanger kommun, Sogn og Fjordane. Projektet färdigställdes 2018.

Sigdestad kraftverk i drift!

Efter cirka ett års byggtid är Sigdestad kraftverk med sina 26,76 GWh satt i drift.

Nu väntar vi bara på regn och högre vattenflöde för att kunna utnyttja kraftverkets kapacitet på 7,5 m3/s till fullo.

Tekniska data

Nederbördsfält

45,5 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 500 l/s

Inloppshöjd

152 m

Kraftverkshöjd

10,0 m

Fallhöjd

141 m

Produktion

26,8 GWh
Detta motsvarar ström till 1675 hushåll.