Scheldefoss kraftverk

Kraftverket, som ligger i Flatanger kommun i Nord-Trøndelag, byggdes av Namdal Kraftproduksjon. Kraftverket övertogs av Norsk Grønnkraft efter fusion av Namdal Kraftproduksjon sommaren 2004, och idag ägs kraftverket av Småkraft.

Tekniska data

Nederbördsfält

80,4 km²

Minsta vattenflöde

Inloppshöjd

40 m

Kraftverkshöjd

21,0 m

Fallhöjd

18 m

Produktion

6,2 GWh
Detta motsvarar ström till 388 hushåll.