Røneid kraftverk

Byggår 2015. Turbintyp Pelton, antal turbiner 1. Installerad effekt 4,5 MW, Prestanda MW 5 MW. Kapacitet 1,04 m2/s.

Tekniska data

Nederbördsfält

10,3 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 100 l/s

Inloppshöjd

225 m

Kraftverkshöjd

13,0 m

Fallhöjd

211 m

Produktion

13,0 GWh
Detta motsvarar ström till 813 hushåll.