Reingardsåga kraftverk

Reingardsåga ligger i sin helhet i Rana kommun, Nordland fylke, och rinner ut i Røvassåga/Langvassåga/Ranelva som rinner ut i Ranfjorden i Mo i Rana.

Kraftverket ligger i Røvassdalen cirka 13 km norr om Mo i Rana. Byggandet av kraftverket påbörjades i april 2008 och anläggningen kopplades upp till nätet och sattes i provdrift i mitten av juni 2009.

Kraftstationen är idag placerad vid sammanflödet mellan Reingardsåga och Røvassåga.

I kraftstationen har man installerat en peltonturbin med en effekt på 2,1 MW. Generatorn har en prestanda på 2,6 MVA, Installerad effekt: 2,1 MW. Kapacitet 1,3 m3/s. Vattenvägen är 830 meter med en diameter på 700 mm.

Tekniska data

Nederbördsfält

19,8 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 130 l/s

Inloppshöjd

247 m

Kraftverkshöjd

51,0 m

Fallhöjd

196 m

Produktion

7,3 GWh
Detta motsvarar ström till 456 hushåll.