Under utveckling

Foldvik øvre kraftverk

Øvre Foldvik kraftverk byggs i Gratangen kommun, som är en del av Troms og Finnmark.

Tekniska data

Nederbördsfält

8,5 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 100 l/s

Inloppshöjd

527 m

Kraftverkshöjd

290,0 m

Fallhöjd

237 m

Produktion

8,3 GWh
Detta motsvarar ström till 519 hushåll.