Middøla kraftverk

Damm och inlopp är utförda i platsstöpt betong med inloppsgaller nedströms som utnyttjar coandaeffekten. Enligt vattendragslicensen ska minsta vattenflödet som släpps förbi damm och intag vara 50 l/s året runt.

Tryckröret är 2 700 meter långt och består av duktila gjutjärnsrör och glasfiberarmerade rör med dimension Ø900 mm. Dessutom har man byggt en rörbro över Middøla med ett spann på 15 meter. Det finns en dubbelböj längs tryckröret och fyra T-rör för åtkomst till tryckröret.

I kraftstationen har man installerat ett peltonaggregat med 6 strålar och maximal kapacitet är 1,9 m³/s. Kraftstationen består av maskinsal, kontrollrum, transformatorrum och högspänningsrum och byggnaden är utförd med prefabricerade betongelement.

Kraftverket byggdes av det lokala, traditionsrika Notodden-bolaget Tinfos AS.

Avtalsparter under byggandet var:
– Bystøl, ansvarig för projektering
– Fadum Tekniske, leverantör av turbin och elektromekanisk utrustning
– Brødrene Dahl, leverantör av rör och komponenter till damm och inlopp
– Brødrene Alseth, entreprenör med ansvar för alla grund- och betongarbeten
– A til Å Entreprenør, entreprenör med ansvar för överbyggnad av kraftstation

Kraftverket såldes senare till Norsk Grønnkraft AS (som senare fusionerades med Småkraft AS) och ägs idag av Småkraft AS.

Tekniska data

Nederbördsfält

29,3 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 50 l/s

Inloppshöjd

530 m

Kraftverkshöjd

255,0 m

Fallhöjd

275 m

Produktion

12,0 GWh
Detta motsvarar ström till 750 hushåll.