Malmelva kraftverk

Malmelva kraftverk ligger i Hustadvika kommun i Møre og Romsdal fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

29,6 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 140 l/s

Inloppshöjd

115 m

Kraftverkshöjd

51,0 m

Fallhöjd

64 m

Produktion

6,2 GWh
Detta motsvarar ström till 388 hushåll.