Ljøsåa kraftverk

Idéen om ett kraftverksprojekt tillkom under 1999 när Svein och Turid Stave påbörjade utvärderingar kring att använda fallet i älven Ljøsåa till elkraftproduktion.

Historia

Ekonomin inom lantbruk/skogsbruk har inte utvecklats i särskilt positiv riktning de senaste åren, så ett vattenkraftverk skulle vara ett välkommet bidrag för ekonomin i Øksendalen. Invånarna övervägde först att bygga i egen regi, men den branta terrängen och insikten att värdeskapandet i kraftprojektet kräver en kunnig utvecklare ledde till att man enades om att hitta en samarbetspartner som kunde hantera komplexiteten i projektet. Man inledde förhandlingar med flera bolag och tog god tid på sig att besluta om saken. Valet föll slutligen på Småkraft AS och samarbetsavtalet slöts under 2004. En avgörande faktor för markägaren Stave var bland annat ekonomisk soliditet och fackmässig kompetens som fanns hos Småkraft AS. Ljøsåa småskaliga kraftverk har även blivit ett gott exempel på snabb och kostnadseffektiv utveckling.

Projektet

Ljøsåa kraftverk utnyttjar ett fall på 374 meter i Ljøsåa som rinner ut i Usma i Sunndal kommun. Licens beviljades i november 2006 och kraftverket stod färdigt i september 2008. Själva byggandet utfördes på 15 månader. Genomförandet av projektet gick snabbt och anläggningen är faktiskt byggd under budget. Kraftverket förväntas leverera en årsproduktion strax över 7 GWh.

Teknisk information

Turbinen är en vertikal pelton med 4 strålar. Maximal kapacitet är 0,65 m³/sek och den driver en generator på 2 770 kVA. All ström transformeras upp till 22 kV och levereras till nätet. Inloppet är utfört som en bassäng på en höjd om 447 meter. Betongdammen är cirka 20 meter lång och byggd cirka 3–4 meter hög för att få ett isfritt inlopp. Rörgatan gjord i gjutjärn är 600 mm i diameter, 1 455 meter lång och helt nedgrävd. Kraftstationsbyggnaden är utförd i trä och glas och invändigt har huvudlösningar valts för minimering av byggnadsvolym, vilket resulterar i lägre byggkostnader trots goda materialval.

Tekniska data

Nederbördsfält

5,7 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 60 l/s

Inloppshöjd

447 m

Kraftverkshöjd

74,0 m

Fallhöjd

373 m

Produktion

7,0 GWh
Detta motsvarar ström till 438 hushåll.