Liaelva kraftverk

Liaelva kraftverk ligger i Sør-Aurdal kommun, Innlandet fylke. Effekt 1,5 MW, turbintyp Pelton, antal turbiner 1.

Tekniska data

Nederbördsfält

Minsta vattenflöde

Sommar: 20 l/s

Inloppshöjd

703 m

Kraftverkshöjd

440,0 m

Fallhöjd

263 m

Produktion

4,3 GWh
Detta motsvarar ström till 269 hushåll.