Lauvsnes kraftverk

Kraftverket ligger i Flatanger kommun i Nord-Trøndelag. Det byggdes av Namdal Kraftproduksjon som fusionerades med Norsk Grønnkraft AS sommaren 2004.

Tekniska data

Nederbördsfält

Minsta vattenflöde

Inloppshöjd

18 m

Kraftverkshöjd

3,0 m

Fallhöjd

14 m

Produktion

7,3 GWh
Detta motsvarar ström till 456 hushåll.