Kvernhuselva kraftverk

Kvernhuselva kraftverk ligger i Gulen kommun i Vestland fylke.

Historia


Markägarna i Instefjorden ingick avtal med Småkraft under 2005. NVE beviljade licens 2010. Under 2020 fanns detaljplan och nätavtal på plats och man kunde påbörja byggandet av Kvernhuselva.

Anläggningen är byggd med väglöst inlopp strax nedströms Storlivatnet 393 meter över havet. Inloppet är byggt i på berg, har en låg profil och är vackert stenlagt runt bassängen. Från inloppet går vattenvägen i borrhål cirka 700 meter innan det går cirka 150 meter i nedgrävd rörgata till kraftverket. Hela borrhålets längd är försett med stålrör.
Kraftverket ligger vackert tillsammans med 2 kvarnhus, och har glasfasad riktad mot E39 och byn.

Teknisk information


Installerad effekt är 3,6 MW på en peltonturbin och kraftverket har en genomsnittlig årsproduktion 11 GWh. Det motsvarar strömförbrukningen för omkring 550 hushåll.

Driftsatt: December 2021
Upptagningsområde: 4,4 km2 som ger ett medelvattenflöde på 0,65 m3/sek
Minsta vattenflöde vinter: 50 l/sek
Minsta vattenflöde sommar: 100 l/sek
Inlopp: 393 meter över havet.
Kraftstation: 23 meter över havet.
Fallhöjd: 370 meter.

Tekniska data

Nederbördsfält

4,4 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 100 l/s

Inloppshöjd

391 m

Kraftverkshöjd

35,0 m

Fallhöjd

356 m

Produktion

11,0 GWh
Detta motsvarar ström till 688 hushåll.