Kveaså kraftverk

Kveaså kraftverk ligger i Valle kommun i Aust-Agder fylke.

Historien om Kveaså
Kveaså är ett sidovattendrag till Otra. Älven ligger på östra sidan av Setesdalen och rinner ner mellan Rysstad och Valle i Valle kommun. Kveaså har sitt ursprung på cirka 1 200 meters höjd i vattendelaren mot Fyresdal. Upptagningsområdet omfattar därmed delar av Setesdal Austhei och rymmer flera större vatten, bland annat Ljomsvann, Asslandsvatnet och Rossevatnet. Längst upp rinner älven i den trånga dalen innan den avslutar sin färd nedför ett stup mot Otra. Längs Kveaså har tidigare funnits stigar på heden till sätrarna. I dag används vägen som går förbi Bjørgum för att komma fram. Den gamle postvägen från 1844 passerar förbi älven och man kan fortfarande se spår av den. Förr användes kraften i Kveaså för att driva kvarnhus till nytta för gårdarna runtomkring. I dag utgör älven på nytt ett värde för gårdarna genom kraftverket.

Projektet
Efter lång tids kartläggning beslutade markägarna i april 2004 att påbörja samarbetet med Småkraft för att utveckla Kveaså för produktion av ren energi. Projektet beviljades licens från NVE under 2007. Efter lång tids arbete med detaljplanen och offerter kunde det fysiska byggarbetet påbörjas i februari 2010 med färdigställande i december 2011.

Kveaså kraftverk har station på berget för att undvika rasutsatta områden. Man har använt slutet av tunneln för att inrymma de tekniska installationerna i kraftstationen. På detta sätt har man minimerat uttaget av material, samtidigt som man fått en tekniskt och estetiskt god lösning. Samspelet mellan markägare, leverantörer och Småkraft har varit gott och utmaningarna som uppkommit under byggprojektet har lösts på ett tillfredsställande sätt.

Peltonturbinen har 5 strålar med en maximal kapacitet på 1,7 m3/sekund och driver en generator på 5 490 kVA, 6 600 V. All ström transformeras upp till 22 kV och  levereras till nätet. Inloppsdammen är byggd som gravitationsdamm i armerad betong med kanal med galler och glidlucka. Vattenvägen består av delvis nedgrävda rör med diameter på 0,8 meter och nedersta delen av rörgatan är utförd som schakt med tillhörande tunnel ner till kraftstationen. Kraftstationen är inbyggd i berget.

Tekniska data

Nederbördsfält

18,5 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 110 l/s

Inloppshöjd

652 m

Kraftverkshöjd

282,0 m

Fallhöjd

370 m

Produktion

12,8 GWh
Detta motsvarar ström till 800 hushåll.