Kvamselva kraftverk

Kvamselva kraftverk ligger i Sunnfjord kommun, Vestland fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

6,7 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 86 l/s

Inloppshöjd

265 m

Kraftverkshöjd

21,0 m

Fallhöjd

244 m

Produktion

8,8 GWh
Detta motsvarar ström till 550 hushåll.