Kråkenes kraftverk

Kråkenes Kraftverk ligger i Sunnfjord kommun i Vestland fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

Minsta vattenflöde

Sommar: 64 l/s

Inloppshöjd

Kraftverkshöjd

Fallhöjd

Produktion

6,7 GWh
Detta motsvarar ström till 419 hushåll.