Kaldsåni kraftverk

Hovden gård ligger på Hovden i Bykle kommun. Hovden gård äger också fallrättigheterna i Kaldsåni. Markägarna var övertygade om att älven kunde ha god potential för småskalig kraft.

Under 2008 ingicks avtal med Småkraft, som tog på sig risken, arbetet med licensprocessen och själva byggandet. NVE beviljade licens 2012. Hösten 2013 anlände grävmaskinerna och 2015 stod kraftverket klart för att leverera förnybar energi och lokala näringsintäkter.

Med väggar i natursten och glasfasad är stationsbyggnaden vacker att se på. Den ligger snyggt anpassad till terrängen strax ovanför Hartevatn.

Fjällgården Hovden ägs av AS Sætersdalen, ett mer än 100 år gammalt företag. På gården finns bostadshus, ett förråd, ett eldhus, en gårdsägarstuga och en byggnad för omkring 100 får under vintern. Mer information finns på www.fjellgardenhovden.no.

PROJEKTET

Genomförandet av projektet hade sin beskärda del av utmaningar. Bland annat en sträng vinter under byggnadsfasen och kort byggsäsong.

Samarbetet med markägarna har varit bra. Deras bidrag i form av lokal kunskap och närvaro under både ansöknings- och byggnadsfasen har bidragit till gott projektgenomförande.

Inloppsdammen är byggd med en tröskel i betong för att skapa en inloppsbassäng. Själva inloppskonstruktionen är en betongkonstruktion med trästaket för att passa in i terrängen. Rörgatan är gjord i GRP och nedgrävd från inlopp till station. Längden är 1 620 m och diametern 800 mm. Kraftstationsbyggnaden är utförd i Småkrafts välkända stil. Byggnaden är idag på 100 m2 och väl integrerad i omgivningen. Utloppet förs tillbaka till älven via kanal.

Samarbetet med markägarna har varit bra. Deras bidrag i form av lokal kunskap och närvaro under både ansöknings- och byggnadsfasen har bidragit till gott projektgenomförande.

nloppsdammen är byggd med en tröskel i betong för att skapa en inloppsbassäng. Själva inloppskonstruktionen är en betongkonstruktion med trästaket för att passa in i terrängen. Rörgatan är gjord i GRP och nedgrävd från inlopp till station. Längden är 1 620 m och diametern 800 mm. Kraftstationsbyggnaden är utförd i Småkrafts välkända stil. Byggnaden är idag på 100 m2 och väl integrerad i omgivningen. Utloppet förs tillbaka till älven via kanal.

Tekniska data

Nederbördsfält

12,0 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 75 l/s

Inloppshöjd

969 m

Kraftverkshöjd

763,0 m

Fallhöjd

206 m

Produktion

6,3 GWh
Detta motsvarar ström till 394 hushåll.