Jordalen II kraftverk

Jordalen II kraftverk är ett vattenkraftverk som ligger i Voss kommun Vestland fylke. Kapacitet 10,3 m3/s. Turbintyp Francis, antal turbiner 2.

Tekniska data

Nederbördsfält

86,2 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 3 l/s

Inloppshöjd

508 m

Kraftverkshöjd

422,0 m

Fallhöjd

86 m

Produktion