Jordal Sunndal kraftverk

Kraftverket ligger i Jordalsgrend i Sunndal kommun i Møre og Romsdal fylke. Kraftverket byggdes av Norsk Grønnkraft AS under 2005 och ägs och drivs idag av Småkraft.

Jordal kraftverk ligger nedströms Ryssdal kraftverk och utnyttjar bland annat av vattnet som släpps härifrån. Detta görs genom att man anlagt en damm efter Ryssdal kraftverk. Som man kan se på bilden till höger har man i samband med dammen även gjort en bilbro över älven. Kraftverken är ritade av Georg Øye arkitektkontor AS som skapat en tekniskt och arkitektoniskt anpassad lösning till omgivningen och designen har fått många positiva recensioner.

Tekniska data

Nederbördsfält

Minsta vattenflöde

Sommar: 200 l/s

Inloppshöjd

300 m

Kraftverkshöjd

105,0 m

Fallhöjd

195 m

Produktion

21,4 GWh
Detta motsvarar ström till 1338 hushåll.