Hølera kraftverk

Hølera är en sidoälv till Begna i Sør-Aurdal kommun. Vattendraget har sitt ursprung i fjällområdena mellan Valdres och Hallingdal.

I den nedre delen av älven har markägare i flera hundra år utnyttjat fallet. Här har funnits sågverk och hyvlingsmaskiner, kvarnar och frörenseri som alla drevs av kraft från vattenfallet. Här fanns även ett av de tidigaste kraftverken i Valdres. Redan 1909 byggde gården Olmhus ett litet likströmsverk här. Detta ersattes senare av ett större kraftverk under 1917 och de andra två fallägarna Nordre och Søndre Fønhus gick med i byggandet. Detta var ett växelströmsverk som producerade 30 kW. Det var i början tillräckligt för nästan hela byn. Kraftverket var i drift fram till 1976. Då var turbinen helt utsliten och fallrättighetsägarna ansåg det inte lönsamt att investera i en ny turbin. Kraftverket producerade inte heller tillräckligt med ström för de tre fastigheterna.

Tidigt på 1980-talet började markägarna titta på planer kring att bygga ett nytt kraftverk.

Man undersökte flera alternativ som senare förkastades. Under 2005 tog intresset fart igen. Fallrättighetsägarna utvecklade ett nytt alternativt projekt. Trots att Hølera är skyddat fick vi beslut från NVE om licensfrihet och klarsignal för byggande under 2008. Argumentet för befriandet var att det stod ett kraftverk där tidigare.

Under 2012 slöt fallrättighetsägarna avtal med Norsk Grønnkraft och grundade Hølera Kraft as. Då gick även gården Gladhaug och Sør-Aurdal kommun in med sina fall. Anläggningen stod klar 2013 och köptes senare upp av Småkraft.

Tekniska data

Nederbördsfält

Minsta vattenflöde

Sommar: 274 l/s

Inloppshöjd

247 m

Kraftverkshöjd

203,0 m

Fallhöjd

43 m

Produktion

4,8 GWh
Detta motsvarar ström till 300 hushåll.