Havdal kraftverk

Havdal kraftverk ligger i nedre delen av Havdalselva i Lierne kommun i Nord-Trøndelag fylke. Havdalselva kommer från Havdalsvannet som ligger cirka 15 km från kraftverket. Havdalsvannet är oreglerat, men det är ganska stort och fungerar som ett naturligt dämningsmagasin.

Det utvecklade området ligger strax ovanför Tunnsjø centrum och omfattar omkring 1 km av älven. Havdalselva rinner med lite fall förbi inlopp och damm. Nedanför dammen går älven i en brant ravin med lodrät bergssida på norra sidan och sluttande terräng med mestadels berg på södra sidan. Från utloppet vid kraftstationen rinner älven tämligen plant tills den passerar riksgränsen till Sverige cirka 1 km nedanför och vidare tills den rinner ut i Kvarnbergsvattnet.

Dammen i Havdal är en valvdamm. Höjden på dammen är cirka 8 meter och längden cirka 40 meter. Rörgatan är helt nedgrävd och cirka 925 meter lång. Trots stort dämningsmagasin är variationerna i vattenflödet stora mellan årstiderna. För att på bästa sätt utnyttja vattnet valdes i dialog med Spetals Verk att installera två francisaggregat av olika storlekar. Detta ger möjlighet att utnyttja vintervattenflödet med den mindre maskinen och när vattenflödet är högt kan båda turbinerna köras.

Visste du att …
Havdal kraftverk hade en mycket lång handläggningstid eftersom älven rinner in i Sverige. Detta innebar att både svenska regeringen och Nordiska rådet skulle säga sitt. Efter 6 år fattades äntligen ett beslut i ärendet.

– För regeringen är det ett mål att få till ett miljövänligt nyttjande av potentialen som ligger i utvecklingen av mikro-, mini- och småskaliga kraftverk. Denna utveckling bidrar till kraftförsörjningen och värdeskapandet i distriktet, sa dåvarande olje- och energiminister Odd Roger Enoksen om Havdal kraftverk efter att regeringen slutligen gett tillstånd till bygget.

Tekniska data

Nederbördsfält

12,0 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 500 l/s

Inloppshöjd

368 m

Kraftverkshöjd

316,0 m

Fallhöjd

51 m

Produktion

10,0 GWh
Detta motsvarar ström till 625 hushåll.