Hansfoss kraftverk

Hansfoss kraftverk ligger i Levanger kommun som är en del av Trøndelag fylke

Tekniska data

Nederbördsfält

Minsta vattenflöde

Inloppshöjd

Kraftverkshöjd

Fallhöjd

Produktion

4,1 GWh
Detta motsvarar ström till 256 hushåll.