Hammerstrand kraftverk

Kraftverket ligger i Buvika i Skaun kommun i Sør-Trøndelag. Norsk Grønnkraft AS tog över kraftverket från Cermaq sommaren 2004.

Hammerstrand kraftverk har tre dammar:

Nydammen: Byggd omkring 1918. Höjden på dämningen är cirka 13 meter och den är 116 meter lång. Nydammen rymmer cirka 550 000 m3 vatten.

Sætervannet: Byggd tidigt under 1900-talet. Höjden på dämningen är cirka 7 meter och den är omkring 38 meter lång. Sætervannet rymmer cirka 500 000 m3 vatten.

Djupsjøen: Byggd tidigt under 1900-talet. Höjden på denna dämning är omkring 10 meter och den är 60 meter lång. Djupsjøen rymmer utöver en och annan öring cirka 2 200 000 m3 vatten.

Sommaren 2012 pågår väsentliga förbättringar av alla dammar i anslutning till Hammerstrand kraftverk.

Rörgatan byggdes 1928. Ursprungligen med nitat stålrör. Idag består den av glasfiber, PVC och stål. Rördiametern är 60 cm. Rörgatan är 2,2 km lång med en fallhöjd på 176 meter. Detta ger ett vattentryck på cirka 17,6 kilo nere på kraftstationen.

Vid full produktion på Hammerstrand kraftverk används 0,6 m3 vatten per sekund. Kraftverket behöver 3,3 m3 vatten för att producera 1 kWh.

Tekniska data

Nederbördsfält

Minsta vattenflöde

Inloppshöjd

178 m

Kraftverkshöjd

3,0 m

Fallhöjd

175 m

Produktion

2,2 GWh
Detta motsvarar ström till 138 hushåll.