Grytfossen kraftverk

Kraftverket ligger i Nordre Land och byggdes av Norsk Grønnkraft under 2004/2005, men ägs idag av Småkraft.

Tekniska data

Nederbördsfält

89,0 km²

Minsta vattenflöde

Inloppshöjd

572 m

Kraftverkshöjd

520,0 m

Fallhöjd

52 m

Produktion

4,2 GWh
Detta motsvarar ström till 263 hushåll.